Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Rextim holding a.s.
Představenstvo společnosti Rextim holding a.s., IČO 276 09 383, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Rextim holding a.s. konanou dne 10.5. 2022 v 10:00 hodin na adrese Pod Výtopnou 13/10, Praha 8.

Pozvánka a pořad jednání

Ke stažení:
RH_VZZ 2021
RH_rozvaha 2021