REXTIM HOLDING

O společnosti

Sídlo společnosti
Washingtonova 1567/25
110 00 Praha 1
IČO: 27609383
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11174
Tel.: +420 221 895 207
E-mail: benda@rextimholding.cz
URL: www.rextimholding.cz


Stanovy akciové společnosti

Stanovy akciové společnosti Rextim holding a.s.